Aktuellt

Kappseglingschefs och -arrangörs möte 24.1.

15.11.2017

Möte för kappseglingschefer, -arrangörer samt även för de som ordnar kappseglingar men inte har behörighetspapper.

Case fall för att ordna lyckade kappseglingar

Kappseglingskväll på Old Bank 17.1.

15.11.2017

Kvällens tema - segeltaktik med Thomas Hacklin

Kappseglingskväll på Old Bank 20.12

15.11.2017

Kvällens tema - regelkväll

Kappseglingskväll på Old Bank 15.11

14.11.2017

Kvällens rubrik - Tuulta purjeisiin, meteorologi för seglare

Höstmöte 8.11.

26.10.2017

 

           Airisto Segelsällskap i Åbo r.f

                         kallas till

                         höstmöte

           onsdagen den 8.11.2018 kl. 18.

         på Restaurang Kåren, Argentinasalen,

         Tavastgatan 22, Åbo

 

            På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

            Före mötet utdelning av utmärkelsetecken och vandringspriser.

                                     Väl mött
                                    Styrelsen