150 år på Viittakari

Media Folder:

Fest till minnet av stiftandet av Airisto Segelsällskap r.f. på Viittakari exakt 150 år sedan. Inbjudan nedan.
 

Media Folder: