Vårmöte 21.3 kl. 18 på Runsala varv

06.03.2018 - 10:15 till 22.03.2018 - 08:15

 

 

 

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.:s medlemmar kallas till vårmöte

på Runsala Varv (tid. Åbo Båtvarf) Hevoskarivägen 23, Runsala

              onsdagen den 21.3.2018  kl. 18.

 

På mötet behandlas stadgeenliga vårmötes ärenden.

Som övrigt ärende behandlas ett förnyande av medlemsansöknings förfarandet.

 

Före mötet bekantar vi oss med Runsala Varv

Efter mötet berättar Oskar Lindberg om ARC 2017 seglatsen från Gran Canaria till Saint Lucia

                           

Väl mött
Styrelsen