Airisto Regatta för lättbåtar

10.08.2018 till 12.08.2018