Allmänt om juniorverksamhet

 

Airisto Segelsällskap ordnar veckoträningar och jolleskolor för barn och ungdomar. Jolleskolorna följer Segling och Båtsport i Finland r.f:s (f.d. Seglarförbundet) klassifikation av kurser. Kurserna ordnas från nybörjarnivå upptill avancerad kappseglingsträning.

Följ med ASS juniorerna även på ASS facebook sida.