Allmogebåtar

Allmoge

På bilden starten år 1992 med 24 deltagare.


Den genom tiderna äldsta årliga kappseglingen i Finland
Kappseglingen för Allmogebåtar i Bolofsund


I seglingssportens tidiga morgon under kejsartiden då ASS stiftades var segelbåtarna i stort sett allmogebåtar, som då på 1860-70-talen var överlägsna herremanssluparna. Sportsluparna tog dock snart övertaget men Sällskapet fortsatte och allmogekappseglingen, som via Rimito och Nagu på 1910-talet slutligen nådde Bolofsund vid Kittuis i Houtskär arrangerades sedan där varje år t.o.m. under krigsåren.


Det är verkligen en upplevelse att följa med seglingen, som nu går på en triangelbana utanför Kittuis. Publiken har utmärkta möjligheter att följa denna skärgårdshändelse av stora mått. På denna kappseglingsbana kan hända "vad som helst" och kommentarerna guld värda. Kappseglarna är också värda en stor och intresserad publik. Det går utmärkt att kombinera ett deltagande ASS's Bolofsundskappsegling, en ca 24 NM skärgårdskappsegling som startar på lördagen från gästhamnen i Nagu med att följa med Allmogebåtskappseglingen vid Kittuis följande dag.

 

Vuosittain järjestettävä allmogeveneitten kilpapurjehdus on maamme vanhin purjehduskilpailutapahtuma ja siihen osallistuu yleensä noin parikymmentä venekuntaa. Kuvassa lähtö vuonna 1992 jolloin mukana oli 24 venekuntaa.

Houtskärs Allmogeseglare