ANMÄLNING TILL ASS's KAPPSEGLINGAR

Anmälningar per e-post  ASS-kansliet. Ange kappseglingens namn, klass, mätetal, segelnummer, båtens namn och typ, rorsman, klubb samt besättningstorlek och även e-postadress.

Avgifterna betalas till ASS's konto Nordea FI30 2429 1800 0666 87. Kopia av betalningskvitto skall bifogas anmälan eller uppvisas vid avhämtning av seglingsföreskrifterna.

Tilläggsuppgifter om kappseglingarna ges av ifrågavarande kappseglings chef eller av medlemmar i ASS's kappseglingsnämnd:

Esa Mach (ordf.), esa.mach(a)gmail.com, tel 040 501 7118

Stig Röberg, stig.roberg(a)saunalahti.fi, tel 040 553 8398

Roger Nylund, roger.nylund(a)pp.inet.fi, tel 040 554 8540