Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifterna publiceras här.

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.
MUSTFINNÖ 2016 KILPAPURJEHDUKSEN
PURJEHDUSOHJEET 17-18.9.2016
Tapahtuma: Mustfinnö kilpapurjehdus
Tapahtuma on avoin kaikille SPV:n jäsenseurojen purjehtijoille
Järjestäjä Airisto Segelsällskap i Åbo r.f., Aurakatu 1C, 20100 Turku
Aika 17-18 syyskuuta 2016.
Purjehdusohjeet on laadittu Purjehduksen Kilpailusääntöjen liitteen L kappalenumeroinnin
mukaisesti. Puuttuvat kappaleet ja numeroinnit on tarkoituksellisesti jätetty pois.
1 SÄÄNNÖT
1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.
1.2 Mitkään kansallisen järjestön määräykset eivät ole voimassa.
1.3 LYS-Iuokkasäännöt ovat voimassa.
1.4 Pelastusliivien käyttö on pakollista kilpailun aikana (kannella oltaessa).
2 TIEDOTUKSET KILPAILIJOILLE
Tiedotukset kilpailijoille julkaistaan ASS:n Mustfinnö Kilpapurjehdus verkkosivuilla:
www.airistosegelsallskap.fi
3 MUUTOKSET PURJEHDUSOHJEISIIN JA MAISSA ANNETTAVAT VIESTIT
Mahdolliset muutokset purjehdusohjeisiin ja maissa annettavat viestit pannaan ASS:n
Mustfinnö Kilpapurjehdus verkkosivuille ennen klo 18:00 voimaantuloaan edeltävänä
päivänä.
5 KILPAILUN OHJELMA JA AIKATAULU
5.1 Kilpailu moudostuu lauantaina 17.9.2016 järjestettävästä korkeintaan kolmesta
ratapurjehduksesta Pohjois Airistolla sekä sunnuntaina 18.9.2016 yhdestä
saaristopurjehduksesta.
5.2 16.9.2016 Perjantaina klo 18:00 kipparikokous ASS:n kotisatamassa, Hirvensalon
Pikisaaressa, 20900 Turku
5.3 17.9.2016 Lauantaina klo 10:55 ensimmäisen lähdön ensimmäinen varoitusviesti,
seuraavien lähtöjen ensimmäinen varoitusviesti noin 10 minuuttia edellisen lähdön
päättymisen jälkeen. Launataina uuden lähdön varoitusviestiä ei anneta kl 16 jälkeen.
5.4 18.9.2016 Sunnuntaina klo 10:55 ensimmäisen luokan varoitusviesti.
6 LUOKAT JA LUOKKIEN LIPUT
6.1 Kilpailu purjehditaan LYS tasoitussäännön mukaisesti kahdessa luokassa. LYS1
luokkaan kuuluvat veneet joiden LYS -luku on 1,17 tai suurempi. LYS2 -luokkaan kuuluvat
muut kuin LYS1 luokan veneet.
6.2 Luokkien liput ovat: Luokka LYS 2 Lippu D, Luokka LYS 1 Lippu E
7 KILPAILUPAIKKA
7.1 Lauantaina rata-alue sijoittuu Pohjois Airistolle Ruissalon ja Vepsän väliselle alueelle,
jossa purjehditaan korkeintaan kolme ratakilpailua luokkalähdöin. Sunnuntain
saaristopurjehduksen lähtö ja maali sijaitsevat Viittakarin edustalla. (ks. ratakartta).
7.2 Kilpailusatama on ASS:n kotisatama, Hirvensalon Pikisaari, 20900 Turku.
7.3 Ratakilpailualueella oleva teräspylvästä ympäröivä alue, jonka säde on 50 metriä, on
este.
8 RADAT
8.1 Lauantain ratapurjehduksissa W/L tyyppinen ratakuvio muodostetaan siten, että
yhteinen lähtö- ja maalilinja sijoittuu alamerkille. Ylä- ja alamerkki ovat cylinteripoijuja tai
punaisia lippupoijuja. Rata kierretään kahdesti vastapäivään. Ratakuvio liitteessä.
8.2 Saaristopurjehduksen rata viestitetään erillisen liitteen mukaista ratanumeroa
vastaavalla numeroviirillä, joka nostetaan ylös ennen lähdön varoitusviestiä.
8.3 Rataa voidaan lyhentää PKS 32. kohdan mukaisesti. Kilpailulautakunta voi osoittaa
maalilinjan jonkin rataselosteessa mainitun kääntömerkin kohdalla. Maalilinjan muodostaa
tällöin kääntömerkki ja kilpailulautakunnan lippu. Siirretty maali viestitetään S-lipulla ja
äänimerkillä.
8.4 Lähtölinja ylitetään ensimmäisen merkin suuntaan ja maalilinja edellisesen merkin
suunnasta.
11 LÄHTÖ
11.1 Lauantain ratakilpailuissa lähtölinja on oikean pään lähtömerkkiin kiinnitetyn,
keltaisella lipulla varustetun salon ja vasemman pään lähtömerkin välissä. Vasemman
pään lähtömerkkinä käytetään ratamerkki 1. Sunnuntain lähtölinjan muodostavat
Viittakarilla olevat linjataulut ja rajoittaa ranta ja sen edustalla oleva punainen lippupoiju.
11.3 Sunnuntain saaristokilpailussa veneet lähtevät LYS-Iukunsa määräämässä luokassa.
11.5 Jos vene lähtee myöhemmin kuin 10 minuuttia lähtöviestinsä jälkeen, se kirjataan eilähteneeksi
(DNS). Tämä muuttaa sääntöjä A4 ja A5.
11.9 Jos vene kilpailee ja ylittää lähtölinjan ennen omaa lähtöaikaansa, palautusviestinä
on sääntöjen mukaisesti X-lippu ja äänimerkki (yksittäinen palautus). X-lippu pidetään
nostettuna kunnes vene on palannut, kuitenkin enintään 4 minuuttia.
13 MAALI
13.1 Lauantain ratakilpailujen maalilinja on oikean pään lähtömerkkiin kiinnitetyn,
keltaisella lipulla varustetun salon ja vasemman pään lähtömerkin välissä.
13.2 Sunnuntain maalilinjan muodostavat Viittakarilla olevat linjataulut ja rajoittaa ranta ja
sen edustalla oleva punainen lippupoiju.
14 RANGAISTUKSET
14.1 Kilpailussa sovelletaan PKS:n 44. kohdan tapahtuman aikaan otettavia rangaistuksia.
14.2 Vene, joka saaristokilpailussa on rikkonut sääntöä PKS 29.1 (yksittäinen palautus)
saa purjehdittuun aikaansa 2 % lisäyksen. Tämä muuttaa sääntöä PKS A4.2
14.4 Vähäiset LYS-sääntöjen rikkomukset rankaistaan 1-3 sijaluvun huononnuksella
15 TAVOITEAIKA
15.1 Lauantain ratapurjehdusten tavoite aika on noin 1,5 tuntia.
15.2 Sunnuntain saaristopurjehduksen tavoiteaika on noin 4 tuntia.
16 PROTESTIT JA HYVITYSPYYNNÖT
Mahdolliset protestit on ilmoitettava suullisesti kilpailulautakunnalle heti maaliintulon
jälkeen ja jätettävä kirjallisena 60 min kuluessa päivän viimeisen lähdön viimeisen veneen
maaliintulosta. Ne käsitellään ASS:n kotisatamassa, Hirvensalon Pikisaaressa, 20900
Turku, purjehdusten jälkeen erikseen ilmoitettavana ajankohtana.
17 TULOSLASKENTA
17.1 Purjehdusten tulokset lasketaan "aikaa ajalle": tasoitettu-aika (s) = purjehdittu-aika(s) *
LYS-Iuku.
17.3 Veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista purjehduksista saamien pistemäärien
summa. Purjehdukset ovat Turun alueen ranking-kilpailuja. Lähtövoitosta saa 0,75p,
kakkossijasta 2p, kolmossijasta 3p jne.
24 JÄTEHUOLTO
Veneet eivät saa heittää roskia veteen
28 PALKINNOT
Palkinnot jaetaan SPL:n palkintokaavan mukaan. Mustfinnö purjehduksen palkinnot
jaetaan TPS:n syksyn yhteisessä palkintojenjakotilaisuudessa.
29 VASTUUVAPAUTUS
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun täysin omalla vastuullaan. Katso sääntöä 4, Päätös
kilpailla. Kilpailun järjestäjä ei ota vastuulleen mitään korvausvelvollisuutta mistään
aineellisesta tai henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka tapahtuu kilpailun
yhteydessä tai sitä ennen, sen aikana tai sen jälkeen.
30 VAKUUTUS
Jokaisella kilpailevalla veneellä tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus.
31 TOIMITSIJAT
Kilpailupäällikkö Roger Nylund (040-5548540).
32 TULOSPALVELU
http://www.airistosegelsallskap.fi/kappsegling