Stoj-kappseglingen 2014

Kappsegling - mest på skoj - på ASS torsdag 14.8. med anmälan och skepparmöte kl 1730 och start ca kl 18. Lekfull "kappsegling" med liberala specialregler från brygga eller boj i klubbhamnen runt Lilla eller Stora Bocken (beroende på vindförhållandena) och tillbaka. Resultat räknas enligt LYS med eventuella "modifieringar". I resultatet beaktas även resultat i en eller ett par andra grenar.
Prisutdelning vid flagghalningen.
Info: Stig Röberg 040 553 8398