Stoj segling 9.9 kl 17.30

Stoj seglingen är en lekfylld seglingstävling bland föreningens medlemmar.

Star och mål sker från bryggan på Beckholmen. Ingen motor får användas.