VÅRMÖTE 15.3.

Skrivet av Styrelsemedlem 07.03.2017 - 21:48

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.

           kallas till vårmöte

onsdagen den 15.3.2017  kl 18.

   på Svenska Klubben  i Åbo

  

   På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

   Som övrigt ärende behandlas ett förnyande av

   medlemsansöknings förfarandet.

 

Efter mötet kommer Pontus Lindberg hålla ett anförande

          "En seglats i Franska Polynesien              

                                  Väl mött
                                  Styrelsen