Höstmöte 8.11.

Skrivet av Styrelsemedlem 26.10.2017 - 21:13

 

           Airisto Segelsällskap i Åbo r.f

                         kallas till

                         höstmöte

           onsdagen den 8.11.2018 kl. 18.

         på Restaurang Kåren, Argentinasalen,

         Tavastgatan 22, Åbo

 

            På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

            Före mötet utdelning av utmärkelsetecken och vandringspriser.

                                     Väl mött
                                    Styrelsen