Bli medlem

Via denna sida kan du printa ut blanketter för medlemsansökan samt anmälan om ny båt till registret. Båda blanketterna öppnas i nytt fönster och är i pdf-format och förutsätter att pdf-filer kan läsas.
Bekanta dej även med Sällskapets stadgar och avgifter.
Blanketten för medlemsansökan ifylls möjligast fullständigt och undertecknas och skall även som rekommendation av den nya medlemmen undertecknas av två ASS-medlemmar. Blanketten skickas till ASS-kansliet, adress: Auragatan 1 G, 20100 ÅBO.
Blanketten för ny båt eller ändrade båtuppgifter skall också köras ut på printer och sedan ifyllas. Sällskapets besiktningsmän ger ytterligare information.