Styrelsen 2020

STYRELSE 2020

Kommodor
Markus Blomquist

I Vicekommodor
Tor von Zweygbergk

II Vicekommodor och Hamnkapten
Kalevi Fält

Skattmästare
Patrick Lindqvist

Sekreterare
Mikael Huldén

Intendent
Joakim Nordling

Juniorchef
Elisabeth Björkqvist

Kappseglingschef
Thomas Hacklin

Medlem
Hasse Karlsson