Kalender

Vårmöte 21.3 kl. 18 på Runsala varv

06.03.2018 - 10:15 till 22.03.2018 - 08:15

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.:s medlemmar kallas till vårmöte på Runsala Varv (tid. Åbo Båtvarf) Hevoskarivägen 23, Runsala onsdagen den 21.3.2018  kl. 18.

På mötet behandlas stadgeenliga vårmötes ärenden. Som övrigt ärende behandlas ett förnyande av medlemsansöknings förfarandet.

Före mötet bekantar vi oss med Runsala Varv. Efter mötet berättar Oskar Lindberg om ARC 2017 seglatsen från Gran Canaria till Saint Lucia.                           

Väl mött, Styrelsen

Kappseglingschefs och -arrangörs möte 24.1.

24.01.2018 - 17:30

Möte för kappseglingschefer, -arrangörer samt även för de som ordnar kappseglingar men inte har behörighetspapper.

Case fall för att ordna lyckade kappseglingar