Aktuellt

Höstmöte 2020

27.10.2020
Bilagor:

Airisto Segelsällskaps årsbok 2020

04.06.2020
Bilagor:

Hur COVID19 påverkar ASS verksamhet

09.04.2020

Coronaepidemin påverkar även ASS verksamhet som allting annat i vår värld just nu. Vi följer nogrannt med läget och de anvisningar och rekommendetioner som ges.

Förbundets rekomendationer hittas här: https://sv.spv.fi/teema/rekommendationer-under-coronatiden/

 

Sjösättning

Sjösättningen kommer att ske som planerat den 8-9 maj. För att det inte skall bildas folkmassor som kan vara smittorisk, kommer sjösättningen att vara mera organiserad än tidigare. Varje båtägare får en tid när den egna båten sjösätts. Utöver den egna båtens sjösättningen får medlemmar och båtägare inte vistas i hamnen under sjösättningsdagarna. Båtarna behöver ställas i ordning för sjösättning på förhand. Tidtabellen för sjösättningen samt hamnkartan meddelas i god tid.

Tyvärr kommer inte föreningen att bjuda på den tradiotionsenliga fisksoppan. 

Den allmänna WCn i hamnen rekommenderas inte.

 

Verksamhet i hamnen

Verksamheten i hamnen begränsas inte. Medlemmarna och båtägarna kan jobba på sina båtar som vanligt. Däremot uppmanas alla som rör sej på hamnområdet att följa de anvisningar och rekommendationer som THL gett. I hamnen går det bra att hålla avstånd till andra personer. Den allmänna toaletten rekommenderas inte p.g.a. smittorisk.

 

Besiktning

Besiktningen kommer i år att skötas på distans i samarbete mellan båtägare och besiktningsmännen.

Detaljerad information gällande besiktningen har skickats per e-post till båtägarna.

 

Uthamnar

På grund av den rådande situationen kommer ASS uthamnar att ställas i ordning för sommaren senare än vanligt. 

 

Anvisningar till havs

I slutet av mars önskade Sjöbevakningen att medborgarna undviker stug- och båtlivet tillsvidare. Följ med den senaste informationen på sjöbevakningens hemsida: https://www.raja.fi/sv

 

Flagghissning

Tyvärr kommer inte en traditionell flagghissningsfest att arrangeras denna vår. Flaggan hissas av kommodoren och verksamhetsledaren den 15 maj och kommer att sändas live på ASS Facebook och Instagram sidor.

Jollekurser 2020

06.02.2020

Nu har anmälningen öppnats till sommaren 2020 jollekurser.

Airisto Segelsällskaps årsbok 2019

28.05.2019
Bilagor: