Föreningensverksamhet

 Förutom segling och kappseglingsverksamhet så ordnas varje år flagghissning på våren och flagghalning på hösten. Dessutom finns det flera aktiva nämnder och kommittéer som stöder föreningen. Juniorverksamheten koordineras av Juniorkommittén, kappseglingsverksamheten sköts av Seglingsnämnden, hamnen hålls i ordning av Hamn-nämnden, segelpaviljongen hålls i skick av Klubbhuskommittén, en Hedersteckenkommitté, Besikningsnämnden som sköter besiktningarna och Informationskommittén tar hand om årsboken och webbsidorna.