Stoj segling 8.9.2022

Stoj seglingen är en lekfylld seglingstävling bland föreningens medlemmar.

Star och mål sker från bryggan på Beckholmen. Ingen motor får användas.