Ursuit cup

Åboregionens kvällsseglingar för lättbåtsklasser

 

I Åbo samlas lättbåtarna på onsadagkvällar från medlet av maj till medlet av september på fjärden mellan Stora Bocken och Viittakari för den traditionella onsdagstävlingsserien. Cupen som numera går under namnet Ursuit Cup brukar ta paus i juli för att sedan fortsätta i augusti månad. År 2019 har  seglingsföreskrifterna uppdaterats och en del av tävlingarna kan även hållas på fjärden utanför TPS. Cupen ordnas som ett samarbete mellan TPS och ASS så att det i det stora hela varit så att arangemanget går i tur ordning mellan de två föreningarna.

 

Klasserna som deltagit i Ursuit Cup är Optimist, Zoom8, E-jolle, Laser radial, Laser standard, Snipe, 606 och Finnjolle. Starten för den första klassen går kl 18.30 och det seglas vanligtvis tre starter per kväll. På Ursuit Cup seglas en kryss-läns bana två varv och de större klasserna har sitt nedre märke ca 50 meter nedanom start- och mållinjen, så de kryssar i mål och för att undvika situationer som skulle uppstå om optimisterna skulle runda samma märke som de större klasserna. De större klassernas övre märke är även längre mot vind jämfört med optimisternas.

 

Ursuit Cup är ett lämpligt första steg för de yngre juniorerna att prova på kappsegling efter att man övat liknande starter under kvällsträningarna. Vad som skiljer är att man på Ursuit Cup har signalflaggor och en mer högljudd tuta i stället för coachens visslingar och rop. Under Ursuit Cup är startfartyget ankrat till skillnad från två boijar som brukar användas på kvällsträningarna som start- och mållinje. Under Ursuit Cup har det även varit tillåtet för coacharna att ge råd åt en optimistjolleseglare som är första gången med eller som verkar bli efter de andra. På så sätt är steget inte så stort för den blivande kappseglaren och då de hålls med de andra lär de sig även se hur de mer erfarna seglarna gör för att få sina båt att gå fortare och för att lära sig hålla rätt kurs på kryssen. På fjärden mellan Stora Bocken och Viittakari blir det med sydliga vindar även lite större vågor än utanför Beckholmen, vilket ger bra surf på undanvindarna.