Avgifter 2022

Höstmötet i november 2021 fastslog följande avgifter för år 2022:

Medlemsavgifter:

- familjens I medlem  110 €
- familjens II medlem (make/maka) 54 €
- ungdomar 19-29 år 46 €
- junior t.o.m. 18 år 27 €
- ständig medlem (frivillig avgift) 37 €

- ständig medlem (förbundsavgift)

12,50 €

Inskrivning:

- familjens I medlem 265 €
- make/maka -
- ungdomar 19-29 år -
- juniorer t.o.m. 18 år -

Hamnavgifter (medlemmar):

- bryggplats  
   

bredd under 4,2m (yttre sidan) 

bredd under 4,2 (inre sidan/strandkaj)

bredden + 0,65 x 125 €

bredden + 0,65 x 140 €

bredd över 4,2m specialpris
   
- kortvarigare förvaring max 2 veckor  
1-7 dygn / dygn 12 €
mer än 7 dygn / dygn 8 €
   
2 veckor efter sjösättning och 2 veckor före upptagning 0 €
- vinterförvaring L x (B+0,5m) m², per m² 13,60 €
- vinterförvaringstält L x (B+1,0m) m², per m² 13,60 €

- vinterförvaring av jolle

- förvaringsskåp i båtskjulet

55€

60 €

- mastförvaring utan båt 40 €
- bockavgift, bock som måste lyftas med kran 30 €
- bockavgift, bock som inte kan fällas ihop 30 €

Gästplatser:

- gästplats per dygn 1-7 dygn 15 €
- gästplats per dygn > 7 dygn 10 €
- mastkran (icke medlem) 20 €

Båtavgifter:

- inregistrering 65 €
- båtregisteravgift (inkl. besiktning) 38 €

Bastuavgift:

- Marholmsudden, vuxna 3 €
- barn u. 12 år 1 €

Båttrailer

Hyra per dygn/resa 40 €