Bli medlem

Via denna sida kan du printa ut blanketter för medlemsansökan samt anmälan om ny båt till registret. Båda blanketterna öppnas i nytt fönster och är i pdf-format och förutsätter att pdf-filer kan läsas.

Bekanta dej även med Sällskapets stadgar och avgifter.
Blanketten för medlemsansökan fylls i och undertecknas av den nya medlemmen samt av en ASS-medlem som rekommenderar. Blanketten skickas till ASS-kansli, Auragatan 1 G, 20100 ÅBO eller per e-post till kansliet@airistosegelsallskap.fi.
Båtblanketten fylls i för nya eller ändrade båtuppgifter Sällskapets besiktningsmän ger ytterligare information.