Styrelsen 2021

STYRELSE 2021

Kommodor
Hasse Karlsson, 040 5195247, hasseka(at)utu.fi

I Vicekommodor
Tor von Tweygberg

Skattmästare, II vicekommodor
Mikael Huldén

Juniorchef
Elisabeth Björkqvist

Sekreterare
Christian Ramberg

Kappseglingschef
Thomas Hacklin

Intendent
Joakim Nordling

Hamnkapten

Styrelsemedlem
Patrick Linqvist
Timo Ketonen